Skoura Lucky Charm Trainers

Skoura Lucky Charm Trainers

נעל הפרס הגדול. אם את נועלת אותה, את עוברת לשלב הבא והגבוה. הכי מיוחדת, הכי שונה, עם הכי הרבה שיק, הנעל הכי מוטרפת שקיימת. חובה לשים לב ולנהוג בזהירות כשנועלים וחולצים אותה מפני שהניטים שלה חדים. מיוחדת אמרנו?

370.00 259.00